Ҳ

Ҳ

"28 ҳ ҳ ҳ қ ғ ", ҳ 22-26 қ "ҳ ҳ ҳ қ.
Ҳ " , "ҳ , , ҳ ғқ қ қ, , 29 .
"ҳ ҳ қ ҳ . , , қ, қ Ҳ, қ ҳ ҳ қ ҳ ҳ ғ қ . .
ҳ , " қ ҳ ҳ ғ қ ҳ ғ , "ҳ , ҳ ҳ қ ҳ ҳ ғ ҳ ғ " ғ қ ҳ қ қ . қ ҳ ҳ ққ .
қ, қ, ҳ ғқ ҳ ҳ ҳ ғқ қ , ҳ ҳ қ ҳ, ҳ ҳ . , "ҳ ҳ ҳ қ қ ҳ ҳ қ.