"   - қ ғ   қ қ .
ҳ " . ҳ қ , - ҳ .
, ҳ ҳ ҳ , ққ ғ, , , ғ ҳ ҳ қ.
қ ҳ -қ қ , ҳ қ-қ, қ қ, ҳ - .
ʢ- ҳ қ 8
100 қ ҳ .  30 қ қ .
ʢ- , " , " , " , " , " , " , - " қ, ҳ " 1 ғ .
Ғ қҳ ғ қ.
ғ.
ҳ ҳ қ қ .
ҳ