Қ Қ  Қ

Қ Қ Қ

қ қ қ, ҳ қ ҳ, қ, қ . ҳ ҳ 2017 12 "ҳ қ қ қ қ ғ қ Ққ ққ ҳ ғ - ҳҳ қ қ .. , ҳ , ,қ , , қ қ ҳ .